Birøkt som næring - et kompetansehevingsprosjekt

Norges Birøkterlag har fått kr 425 000 i støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) til prosjektet "Birøkt som næring - et kompetansehevingsprosjekt". Prosjektet har oppstart til høsten og vil foregå i samarbeid med og er delfinansiert av Honningcentralen. Hvam videregående skole vil også være en av samarbeidspartene i prosjektet.

Norges Birøkterlag takker KIL for støtten til et spennende og utviklende prosjekt for birøkten i Norge.

Prosjektet er todelt og består av følgende to deler:

Del 1: Utvikle og teste ut et kurs som vil gi birøktere et godt faglig grunnlag for å utvide antall kuber og gå over til næringsbirøkt.

 

Del 2: Bearbeiding og videreutvikling av kurset Arbeid i slyngerommet slik at birøktere får et bedre faglig grunnlag generelt for kvalitet og arbeid i slyngerommet. De vil også få et bedre faglig grunnlag for å bearbeide egen honning for salg direkte til konsument.

Dette vil bidra til økt honningkvalitet, også ved leveranse til grossist.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs