Birøkt som binæring - kurs på Naturligvismessen i Agder

På Naturligvis – Landbrukets dag har du sjansen til å få en introduksjon til birøkt som binæring. Birøkter Leif Øyvind Sivertsen vil presentere birøkt og honningproduksjon, og hvilke muligheter som ligger i dette som attåtnæring på gården.

Birøkt som binæring vil gi deg:
- en ekstra inntekt på gården
- relativt lave investeringskostnader sammenlignet med oppstart av andre produksjoner
- større og jevnere avlinger av frukt, bær og oljevekster pga bienes bestøving
- kan drives i liten, middels eller stor skala, tilpasset arbeidskapasitet og annen drift på gården

Lær mer om birøkt som binæring på Naturligvis – Landbrukets dag på Evjemoen nord for Kristiansand søndag 15. august fra kl 1200 til kl 1600. Kurset er gratis (men du trenger messebillett).

For påmelding eller mer informasjon ta kontakt med Norges Birøkterlag på telefon 63 94 20 80 eller e-post post@norbi.no.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs