Norges Birøkterlag slår alarm: Norge er ikke rustet mot biedøden

Biemysteriet engster norske fagfolk. Norges Birøkterlag mener Norge mangler tilstrekkelig med midler og ressurser for å overvåke fenomenet. Situasjonen er spesielt kritisk i USA, og Norge kan stå i fare for å havne i en lignende situasjon om det ikke blir satt av penger til sykdomsovervåking. Nå er ikke Norge rustet mot biedøden, sier daglig leder i Norges Birøkterlag, Trond Gjessing, til VG Nett.

Les saken på vg.no.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs