Orienteringsmøte om åpen yngelråte 24. august kl. 18.30

Det blir et åpent orienteringsmøte for å informere om situasjonen rundt påvisningen av åpen yngelråte i Aust-Agder på Landbrukets Hus, Stoa kl. 18.30 tirsdag 24. august. Representanter for Mattilsynet og Norges Birøkterlag sentralt vil være til stede. Alle er hjertelig velkomne. Ingen påmelding. (Det blir ingen servering).
Mattilsynet tar, etter det vi vet, sikte på å fatte nødvendige vedtak på fredag 20, august. Ny informasjon kommer fortløpende.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs