Flytterestriksjoner inført i Aust-Agder

På grunn av funn av åpen yngelråte i Aust-Agder har Mattilsynet innført flytterestriksjon på bier og utbygde tavler i hele fylket. Dette medfører store ulemper for birøkterne som har kuber i fylket, men tiltaket er gjennført for å hindre spredning av sykdommen. Mattilsynet kan etter søknad gi unntak fra forbudet.
Alle som har vært på lyngtrekk i fylket fra andre fylker, men som allerede har flyttet kubene hjem bes melde i fra til sitt lokale Mattilsyn. Ring tlf: 06040 så kommer du til ditt lokalkontor. Les mer på Mattilsynets hjemmesider der også forskriften ligger.
Det kan søkes om erstatning i forbindelse med vedtak om sanering. Søknad sendes til Fylkesmannens landbruksavdeling.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs