Søknader om dispensasjon for flytteforbudet i Aust-Agder

Som følge av at Aust-Agder har blitt en sone og det er innført flytteforbud for bier og utbygde tavler både innen og ut av fylket, må en søke om dispensasjon dersom en ønsker å flytte bier og utbygde tavler. Dette gjelder også flytting av honningtavler hjem fra kubene.
Mattilsynet tar i mot søknader om dispesasjon. De utarbeider et søknadsskjema som vil gjøre det lettere for søker og letter for Mattilsynet å behandle søknadene. Søknadsskjemaet vil bli lagt ut her så raskt det er klart.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs