Søknadsskjema for flytting av bier

Du kan laste ned skjemaet her. I

Søknadsskjemaet kan også fås per e-post eller pr brev ved henvendelse til ditt lokale distriktskontor på telefon 06040 eller direkte til Aust- Agder birøktelag.

For at smitte ikke skal spres ytterligere er det viktig at forbudet mot flytting av bier og vokstavler/ bimateriell overholdes.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs