Anbefaling til birøkterne i Aust-Agder

Det er viktig at de birøkterne i Aust-Agder som ikke får påvist åpen yngelråte i bigårdene sine, legger opp en plan for å forebygge utbrudd av sykdommen. Forebyggende arbeid er HYGIENISK birøkt. Hygienisk birøkt er hyppig voksskifte og godt reinhold av kasser, bunnbrett, dekkbrett og annet materiell.
Trykk på Les mer for å se noen tips om hvordan dette kan gjøres.

Forslag til tiltak er som følger:
1: Kast gammelt materiell som vanskelig lar seg vaske og desinisere.
2: Vask og desinfiser kasser, bunnbrett m.v.
3: Reingjør bil, henger, lager m.v.
4: Innvintr flest mulig bigårder på bare byggevoks i nye/nyvasked materiell
5: Planlegg slik at totalt voksskifte i bigården gjennomføres i løpet av 1- 1 1/2 år.
-> Trykk her for å få oppskrift på vask og desinfisering I.

Ønsker du litt mer utfyllende informasjon om reingjøring, har vi tatt ut noen sider av heftet: "Sykdom og hygiene hos bier - Kompetansekurs i birøkt". Reingjøring.pdf I

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs