Informasjon om birøkten i Norge

På Min Side ligger nå høstens spørreundersøkelse som gir viktig informasjon om birøkten i Norge i dag. Svarene brukes internt i organisasjonen, i det generelle opplysningsarbeidet og ovenfor myndighetene i forhandlinger for å ivareta birøktens interesse. Ved å svare på spørreundersøkelsen vil du bidra til å gi oss et godt bilde av birøkten i Norge i dag.
Takk for at du bidrar.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs