HC-Grimstad åpnet

Honningcentralens anlegg i Grimstad er åpnet igjen med de vanlige åpningstider. Første åpningsdag vil være onsdag 15. september.
De som har honning i Aust-Agder og som ikke får slynget honningen sin andre steder, kan kontakte Honningcentralen.

På grunn av påvisningen av åpen yngelråte, ble Honningcentralens Grimstadanlegg stengt av Mattilsynet. Det er nå satt i gang tiltak som har gjort at anlegget igjen er åpnet for birøkterne. Dette vil si at man både kan levere honning og kjøpe materiell, som vanlig.
Slyngerommet ble også stengt, men dette vil også være åpent under gitte forutsetninger. Rammer for slynging vil kunne leveres, men man får ikke de utbygde rammene tilbake. Disse vil bli vasket og desinfisert evt. destruer etter at voksen er smeltet ut. Ta kontakt med Hege Finanger Bjørnbakk tlf: 63942068 for nærmere avtale.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs