Ingen påvisning hos NB's sentrale dronningavler

Norges veterinærhøgskole meldte i går ettermiddag at prøvene som ble sendt inn av Norges Birøkterlag fra bigårdene til vår sentrale dronningavler, Odd Gjermundrød, var negative (ikke funnet bakterien som forårsaker Åpen yngleråte).

Årsaken til at det ble sendt inn prøver fra alle bigårdene til Odd Gjermundrød var ikke fordi en hadde mistanke om åpen yngelråte, men på grunn av at avlsopplegget til Norges Birøkterlag er lagt opp på en slik måte at avlsmateriale kommer inn til Gjermundrød fra hele landet og at han sender ut dronninger til hele landet. Prøvetakingen var for å undersøke situasjonen.
(Generelt: En negativ prøve (at det ikke er funnet bakterier) er ikke en garanti for at denne bakterien ikke finnes i en bigård. Det eneste det bekrefter er at bakterien ikke er funnet i prøvemateriale.)

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs