Nye funn av åpen yngelråte

Fra Mattilsynet har vi nå fått en oppdatert liste over påviste tilfeller av åpen yngelråte. Sykdommen er påvist i kommunene Arendal, Froland og Åmli i Aust-Agder (hele Aust-Agder er en sone med flytteforbud). I tillegg er det påvist åpen yngelråte i Kristiansand og Øvrebø i Vest-Agder, Edland i Telemark og Skotterud og Rena i Hedmark. I alle tilfellene (bortsett i fra det i Telemark) har det vært direkte kontakt med Aust-Agder i år.

Etter det vi vet vil de bifolkene der åpen yngelråte er påvis i andre fylker enn Aust-Agder, også bli avlivet så fort vedtakene er fattet og det lar seg gjennomføre i praksis. Det vil i høst ikke bli innført soner med flytterestriksjoner for alle birøkterne i disse fylkene p.g.a. at flysesongen for biene nå er på hell. Diskusjon med Mattilsynet om hva som skal gjøres videre vil skje gjennom vinteren.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs