Veileder for behandling av sukkeravgiftsøknader i lagene

Det er nå lagt ut en veileder for hvordan tillitsvalgte i lagene behandler sukkeravgiftsrefusjonssøknadene som kommer inn. Veilederen forteller både hvordan man behandler søknader som kommer elektronisk og på papir.
Vær oppmerksom på at medlemmene som søker elektronisk har mulighet til å endre på søknaden sin fram til søknadsfristen. Det er derfor ikke mulig å behandle disse før etter søknadsfristen. Søknader som kommer inn på papir kan legges inn etter hvert.
Veilederen finner du under Økonomi i hovedmenyen, velg deretter Sukkeravgift i menyen til høyre.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs