Stipend for lærere/instruktører

Studieforbundet natur og miljø ønsker å bidra til bedre/flere lærere/instruktører til vår kursvirksomhet. Lærere/instruktører som vil ta opplæring/etterutdanning, eller som ønsker å lære mer om nye fagområder, kan søke om inntil 5.000 kroner i stipend fra Studieforbundet.

Søkeren må være medlem i en av medlemsorganisasjonene og ha som intensjon å virke som lærer/instruktør på kurs i Studieforbundet. Det er ønskelig at en gjennom studiereise/kurs kan knytte nye kontakter og bygge nettverk. Vi ønsker også at dette tilskuddet skal kunne føre til nye ideer og erfaringer som kan komme kursvirksomheten til gode. Søknadene vil bli behandlet fortløpende så lenge vi har midler til disposisjon.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs