Endring av pærebrannforskriften

Etter påvisninger av pærebrann i fem nye kommuner har Mattilsynet funnet det nødvendig å endre forskriften om tiltak mot pærebrann. Endringene består i at kommunene Askvoll, Os, Sokndal, Vindafjord og Strand vil inngå i ny bekjempelsessone, og at kommunene Naustdal, Førde, Gaular og Fjaler vil inngå i ny observasjonssone. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs