Sukkeravgift for de som har fått vedtak om avliving

Etter avtale med Toll- og avgiftsdirektoratet er det klarert at de som har fått vedtak fra Mattilsynet om å avlive biene sine nå i høst, men som har brukt noe sukker i løpet av 2010 kan søke om å få sukkeravgiftstilskuddet på det kvantumet de virkelig har brukt.
I søknaden oppgir de det tallet kuber de hadde før avliving og det kvantumet sukker de virkelig har brukt.
I tillegg skal det sendes kopi av vedtaket fra Mattilsynet om saneringen til Norges Birøkterlag som dokumentasjon.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs