Tid for oksalsyrebehandling

Høst betyr oksalsyrebehandling for mange birøktere. Har du glemt oppskriften eller hvordan det gjøres, får du gode tips ved å lese hele denne artikkelen. Husk å bruke verneutstyr!

Behandling oksalsyre

Oksalsyrebehandling er en god behandlingsform med god effekt såfremt man følger oppskriften. Det man må være obs på er at oksalsyre ikke dreper midd i forseglede celler, det er derfor viktig at man venter med oksalsyrebehandling til bifolket er yngelfritt.
 
Dette trenger du:
· Krystaller av oksalsyre-dihydrat, kjemisk formel: C2H2O4-2H2O
· Sukker
· Vann
· Syrefast beholder (glass e.l)
· Nøyaktig vekt
· Målebeger
· Sprøyte
· Syrefaste hansker
· Beskyttelsesbriller
· Åndedrettsvern (Filter P2)
 
 
Slik lager du 3,2 % oksalsyreløsning
Bland sammen 250 gram vann med 250 gram sukker og rør til sukkeret er oppløst. Tilsett deretter 18,75 gram oksalsyrekrystaller (1 boks fra HC). Denne oppskriften gir nok oksalsyre til 118 tavlegater. Oksalsyre tåler dårlig å bli lagret og man bør derfor bruke blandingen med en gang.
Hvis du ønsker en mindre oppskrift kan du bruke 100 gram vann, 100 gram sukker og 7,5 gram oksalsyrekrystaller.
Det er viktig å være forsiktig ved bruk av syrer. Som hovedregel skal man alltid helle syren i vannet, ikke omvendt (Vann i syre blir uhyre, syre i vann det går an). Men ettersom oksalsyreboksen HC selger er såpass stor kan man allikevel helle sukkervannet i boksen med oksalsyrekrystallene.
 
Slik behandler du bifolket
1. Sjekk at bifolket er yngelfritt!
2. Bestem styrken på bifolket som antall tavler som dekkes helt av bier på begge sider.
3. Beregn 3,5 ml løsning per tavle dekket med bier på begge sider, og trekk dette opp i
sprøyta.
4. Drypp løsningen sakte utover biene, slik at løsningen ikke bare renner igjennom kuben. Biene
sprer effektivt løsningen i kuben.
5. Behandlingen skal kun gjennomføres én (1) gang på høsten.
 
Vær forsiktig!!
Bruk alltid syrefaste hansker, beskyttelsesbriller og åndedrettsvern ved håndtering av
oksalsyrekrystaller! Syrefaste hansker og briller ved drypping av oksalsyreløsning.

Oksalsyre er en organisk syre som finnes naturlig i honning. Såfremt det ikke finnes honning i kubene under behandling øker ikke behandlingen syreinnholdet i honningen. Høstbehandling med oksalsyre er en god behandlingsmetode mot varroa, og sammen med fjerning av droneyngel om våren samt eventuelt en maursyrebehandling mellom sommer og lyngtrekk ved behov gir dette en komplett varroabehandling.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs