Dramatisk nedgang i antall bikuber

Årets statistikk for produksjonstilskuddsøknader viser en dramatisk nedgang i antall bikuber. I enkelte fylker er nedgangen rett oppunder 27 %. Til tross for at enkelte fylker viser en økning ender totalen for hele landet i en nedang på hele 7,8 %. Statistikken viser også at antallet birøktere som søker om produksjonsstilskudd har økt noe.

  2009 2010 Endring i %
Fylke Birøktere Bifolk Birøktere Bifolk Birøktere Bifolk
Østfold 27 2817 34 2173 25,93 -22,86
Akershus 26 1444 29 1509 11,54 4,50
Oslo 1 27 2 39 100,00 44,44
Hedmark 48 3940 48 4111 0,00 4,34
Oppland 22 2888 30 2116 36,36 -26,73
Buskerud 34 2433 31 2154 -8,82 -11,47
Vestfold 38 3226 39 2832 2,63 -12,21
Telemark 52 3216 60 3612 15,38 12,31
Aust-Agder 45 4381 48 3395 6,67 -22,51
Vest-Agder 42 3319 40 2772 -4,76 -16,48
Rogaland 62 3558 55 2804 -11,29 -21,19
Hordaland 33 1428 37 1567 12,12 9,73
Sogn og Fjordane 15 484 18 377 20,00 -22,11
Møre og Romsdal 14 731 16 660 14,29 -9,71
Sør-Trøndelag 16 566 15 492 -6,25 -13,07
Nord-Trøndelag 21 1802 20 1533 -4,76 -14,93
Nordland 13 198 18 188 38,46 -5,05
Troms 3 62 5 64 66,67 3,23
Finmark 0 0 0 0    
Totalt 515 35144 545 32398 5,83 -7,81

 

Ønsker du mer informasjon om statistikken for årets produksjonstilskuddsøknader se Statens Landbruksforvaltnings hjemmeside.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs