Har du økologisk voks på lager?

Honningcentralen i samarbeid med Norges Birøkterlag oppfordrer nå alle produsenter av økologisk honning til å levere vokset sitt slik at det blir nok økologisk voks til omsmelting. Honningcentralen har fått en del økologisk voks fra noen få birøktere. For å kunne sikre at man har økologisk tavlevoks på lager over tid og unngå at man kommer i en situasjon der det raskt blir utsolgt er det ønskelig at alle med økologisk voks på lager leverer dette før jul slik at man får smeltet en størst mulig mengde økologisk voks.

I brevet fra Honningcentralen og Norges Birøkterlag til økologiske produsenter er følgende å lese:

 

Til økologiske honningprodusenter

Oppfordring til levering av økologisk voks

Honningcentralen har i løpet av de siste årene mottatt en del voks fra våre økologiske leverandører.

I den samme tiden har vi fått mange spørsmål angående når vi kan levere byggevoks tilbake til birøkterne.

Som kjent har de økologiske birøkterne hatt lov til å benytte konvensjonell byggevoks i birøkten sin, da det ikke har vært økologisk byggevoks å få kjøpt. Honningcentralen har i dag 967 kg økologisk voks på lager, der en større mengde har blitt levert av noen få birøktere.

Vi ønsker nå å oppfordre alle økologiske birøktere til å levere inn voks!

For å kjøre blokkvoks til byggevoks, ønsker vi å få inn så mye som mulig i perioden frem til jul.

Slik kan vi samle sammen en tilstrekkelig mengde for å sende inn til preging. Vi er altså avhengig av at birøkterne nå sender inn det økologiske vokset, slik at dette kommer alle til gode!

Honningcentralen vil etterstrebe å kunne prege økologisk voks når dette partiet er utsolgt. Det betyr at vi også fremover vil være avhengig av å få inn økologisk voks.

Etter samtaler med Debio, har vi fått lagt på det rene at hvis vi kommer i en situasjon der vi går fri for økologisk byggevoks, vil man etter søknad fra Honningcentralen kunne få en dispensasjon til å igjen benytte konvensjonell voks.

Med vennlig hilsen

Hege F Bjørnbakk                           Eli Åsen

Drifts- og kvalitetssjef                     Organisasjonskonsulent

Honningcentralen                            Norges Birøkterlag

Kløfta 18.11.10

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs