Merking av bigård

I den stille vinterstia kan det være en god anledning til å fornye merkeskiltene for bigården. Last ned malen for merkeskilt på Norges Birøkterlags hjemmeside under Driftsteknikk. Du fyller inn ditt navn, adresse og telefonnummer og printer ut til opphenging i bigården.
Husk også at hver bikube også skal ha sitt eget unike nummer som identitetsmerke.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs