Mal for saneringstiltak for åpen yngelråte

Mattilsynet sentralt har gått ut med en mal for saneringstiltak for åpen yngelråte. Denne danner grunnlag for de saneringstiltakene hver enkelt birøkter får beskjed om fra Mattilsynet.

Malen for saneringstiltakene finnes på Mattilsynets hjemmeside.

Mattilsynets regionkontor i Agder og Rogaland melder at det har tatt lang tid å få behandlet birøkternes forslag til saneringsplaner og de sier at dette skyldes at de har ventet på denne sentrale malen. Vi forutsetter at Mattilsynet nå raskt sender ut godkjente saneringsplaner til de berørte birøkterne.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs