Fagforedrag i forbindelse med Kompetansekurs om bier (sertifiseringskurset)

Det vil bli arrangert fagforedrag i Kompetansekurs om bier i forbindelse med Honnemøtet fredag 14. januar 2011 kl 1800 på Honne Hotell og konferanssesenter. Fagforedraget vil også bli arrangert på Birøktens Hus på Kløfta tordag 31. mars (HC-butikken er åpen til kl. 18.00). Påmelding til Norges Birøkterlag sekretariat minst 1 uke før kurset avholdes.

Foredraget er obligatorisk for alle som ønsker å delta på Kompetansekurs om bier og bli sertifisert birøkter.

Det blir trolig et foredrag i Trøndelag og et på Vestlandet, men dette er avhengig av etterspørselen.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs