Rapport om CCD

Det amerikanske landbruksdepartementet har gitt ut rapporten the 2010 Colony Collapse Disorder (CCD) Progress Report hvor de setter fokus på nyere forskning om CCD, en mystisk sykdom som gjør at biene forsvinner fra kubene. Les hele rapporten hos the United States Department of Agriculture.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs