Branschriktlinjer for svensk honningproduksjon

I Sverige har Sveriges Biodlares Riksförbund og Biodlingsföretagerna utarbeidet bransjeretningslinjer på bakgrunn av EUs forordning om hygeien, den såkalte hygienepakken. Bransjeretningslinjene finner du her.
Livsmädelverket i Sverige har også utarbeidet en veileder om honning og produsentenes ansvar. Veilederen finner du her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs