Wikileaks avslører

Wikileaks avslører at det amerikanske Environmental Protection Agency har tillat bruk av sprøytemiddelet clothianidin til tross for at produktet er farlig for honningbier. Clothianidin er et neonikotid insektisid og og er altså skadelig for honningbier. Saken kan du lese her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs