Har du glemt å svare på høstens spørreundersøkelse?

Vi trenger din informasjon om fjorårets sesong. Svarer du på spørreundersøkelsen bidrar du til å gi et helhetlig bilde av norsk birøkt. Statistikken brukes i forhandlinger med myndighetene og til offentlig informasjon. Den gir oss også et bilde av utviklingen i norsk birøkt over tid.
Glemte du å svare på spørreundersøkelsen før jul? Spørreskjemaet har blitt åpnet igjen slik at du kan gå inn på Min Side og svare.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs