Fredrikstad og omegn birøkterlag tar ansvar for sertifiseringskurset i Østfold

Ildsjel Erling Danielsen i Fredrikstad og omegn birøkterlag inviterer alle birøktere i Østfold til kurset Kompetansekurs om bier, sertifiseringskurset. Fredrikstad og omegn tar på seg å arrangere kurs for alle birøkterne i Østfold som ønsker å sertifisere seg i år.

Fredrikstad og omegn birøkterlag arrangerer sertifiseringskurs for birøktere. Vi har kapasitet til å ta imot birøktere fra andre birøkter-lag. Vi tar da utover kursavgiften, kr.100,- pr.person i adm.gebyr, som går inn til Fredrikstad birøkterlag.
Vi starter kurs 7.mars ved Greåker videregående skole. 2.kurskveld er 14.mars og 3.kurskveld 21.mars. Fellesforedrag er på Kløfta 31.mars. og siste kurskveld er 11.april og eksamen samme kveld.

Ale kurskvelder starter kl.1800 til 2100.
Påmelding, som er bindene, kan gjøres innen 15.februar til:Erling Danielsen  
tlf. 69345832
e-post: erling.olaf.danielsen@fredfiber.net

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs