Mattilsynet stiller mannsterke i Østfold

Mattilsynet stilte mannstekre opp da Østfold birøkterlag inviterte til dialogmøte angående yngelråtesituasjonen denne uka. Lars Erik Rondesvtveit fra Indre Østfold og Dagrun Rommen og Arild Lysaker fra Ytre Østfold møtte birøkterne for å fortelle om Mattilsynets strategi og svare på spørsmål. De kom også med en sterk oppfordring om at birøkterne er flinke til å registrere bigårdsplasser og melder ifra om uregistrerte bigårder.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs