Seminar om økologisk mat og landbruk

Fylkesmennene i Oppland og Buskerud inviterer til seminar med fokus på hvordan økologisk landbruk virker inn på miljø og klima. Fører mer bruk av økologisk mat til mer sult i verden?
Målgruppen er offentlig forvalting, næringsorganisasjoner, politikere, bønder, lærere, spesielt interesserte – kort sagt alle som er interessert er velkommen!

Tid : Tirsdag 1. mars fra kl. 09.00 – 15.30
Sted : Thorbjørnrud hotell, Sagveien 8, 3520 Jevnaker, tlf 61 31 71 00
Påmeldingsfrist: Mandag 21. februar, se elektronisk påmelding under.
Seminaravgift (inkludert lunsj): kr 250
Les mer og se program her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs