Registrering av bigårdsplasser

Etter utbruddet av yngelråte i 2010 er det spesielt viktig å registrere alle bigårsdplasser. Birøktere plikter å melde ifra til Mattilsynet om alle bigårdsplasser man har, om de er i bruk eller ikke.
Du kan registrere bigårdsplassene dine gjennom MATS, Mattilsynets registreringssystem på nett eller på papirskjema.

Ønsker du å registrere på papirskjema ringer du 06040 for å komme til Mattilsynets distriktskontor der du bor.

Ønsker du å registrere i MATS logger du deg inn via Mattilsynets hjemmeside www.mattilsynet.no og gjennomfører registreringen der. Norges Birøkterlag har laget en veiledening for hvordan du registrerer bigårdsplasser i MATS. Last ned veilederen her. I

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs