Årsmøtet 2011

Fredag 25. mars og lørdag 26. mars arrangeres årsmøtene i Honningcentralen og Norges Birøkterlag. Påmeldingsfrist er mandag 21. februar.

Åpne Årsmøtet 2011 I for å se hele programmet og informasjon om priser og sted.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs