Mattilsynets forvaltningsstrategi for åpen yngelråte

Mattiilsynet har nå oppdatert sin strategi i forbindelse med tiltak, prøvetaking og farvaltning i forbindelse med åpen yngelråte. Les mer om dette på Mattilsynets hjemmeside. Nederst på siden laster du ned Åpen yngelråte: .......

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs