Mer giftrester i vanlig mat

Nå har EU høynet grensene for hvor mye giftrester som kan godtas i matvarene.
Norske myndigheter aksepterer de nye grensene og sier det er helt ufarlig. Ren Mat har spurt og gravd. Lest tunge dokumenter og spurt ansvarlige fagfolk på høyt nivå, men ingen kunne gi en oversikt over hva endringene innebærer. Les mer hos Ren Mat.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs