Nytt register for økologiske driftsmidler på plass

Debios nye driftsmiddelregister er nå tilgjengelig fra våre hjemmesider. På sikt vil dette bli en viktig kanal for å finne og formidle informasjon om driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon. Bakgrunnen for dette er at det ikke finnes en ordning som godkjenner konvensjonelle driftsmidler for bruk i økologisk produksjon. Det finnes imidlertid en rekke konvensjonelle virkestoffer som etter økologiforskriften er tillatt å bruke. Konvensjonelle driftsmidler som utelukkende består av slike tillatte virkestoffer, kan føres opp i det nye registeret. Les mer hos Debio.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs