Sakspapirer til årsmøtet

Sakspapirene til årsmøtet er nå sendt ut til utsendingene. De ligger også ute under referat /dokumenter under "Min side". Alle som ønsker det kan gå inn på "Min side" for å se på dokuemntene. Her finner man også referat fra styremøtene i Norges Birøkterlag. Brukernavn og passord finner du på giroen som ble sendt ut med medlemskontingenten. Fint om du registrerer e-postadresse og mobilnummer samtidig - det gjør det letter for lokallagene å sende beskjed til deg.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs