Ny rapport fra FN's miljøprogram

FN's miljøprogram har i dag lagt fram en ny rapport om CCD og andre trusler for pollinerende insekter. Les mer UNEP's sider.
Rapporten på 16 sider kan lastes ned her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs