Oppdatert versjon av veiledning for bruk av Min Side for tillitsvalgte

Nå finner du en oppdatert versjon av veilederen for bruk av Min Side for tillitsvalgte på innloggingssiden for Min Side. Der finner du også en veileder for søknad av sukkeravgiftrefusjon for medlemmer og for behandling av sukkeravgiftrefusjonssøknader for tillitsvalgte.
Brukernavn og passord til Min Side finner du på fakturaen for kontingent. Brukernavnet ditt er det samme som medlemsnummeret ditt. Har du mistet passordet ditt ta kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs