Melding fra Mattilsynet - registrering bigårdsplasser

Iht. birøktforskriften § 4, skal birøktere registrere bigårdsplassen i et sentralt register. Dette har til nå vært mulig å gjøre via Altinn. Fra mars vil ikke det lenger være mulig for birøkteren å registrere dette selv i Altinn, birøkterne må derimot registrere på papir slik som før.

På sikt er det planer om å tilby selvbetjeningsløsning for å registrere bigård med bigårdsplasser og at birøkteren selv skal plassere disse i kartløsning på webskjemaet. I dag er det bare Mattilsynet som har tilgang til denne kartløsningen.
Nye registreringer/endringer må sendes inn på papirskjema til det lokale distriktskontor der birøkteren bor, slik at distriktskontoret kan legge dette inn. Opplysninger om bigården og bigårdspassene (lokaliteten der bikubene er plassert) må tilsvare de opplysningene som er på skjema som du finner på www.mattilsynet.no/Skjema/Dyr/Bigård.  Birøkterne trenger ikke å sende inn papirskjema på registreringer de har gjort tidligere via Altinn.
Det vil fortsatt være mulig for birøkterne å se på hvilke registreringer som er gjort av Mattilsynet via Altinn, men vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før alle oppdateringene er gjort.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs