Medlemsmøte om omdømmebygging

Medlemsorganisasjonene i Studieforbundet natur og miljø inviteres til medlemsmøte tirsdag 12. april kl 10.00 for å sette søkelyset på omdømmefokus, merkevarebygging og profilering - hvordan skal vi utvikle dette? Hvordan blir organisasjonen oppfattet i samfunnet og er det slik vi vil bli oppfattet? Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs