Insekter i faresonen

På NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim åpnet det torsdag 17. mars, en utstilling om truede insekter. Fotoutstillingen, med bilder tatt av Karsten Sund, er produsert ved Naturhistorisk museum i Oslo i samarbeid med Artsdatabanken. Sammen med denne fotoutstillingen presenterer Artsdatabanken en billedserie og generell informasjon om rødlistede arter. NTNU Vitenskapsmuseet bidrar med to aktuelle studier over truede insekter: Mnemosynesommerfuglen og øyenstikkere i Trøndelag.
Utstillingen blir stående fram til 15. august 2011. Les mer her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs