Påvirker elgen blomstene og biene?

Karen Marie Mathisen, som er knyttet til avdeling for økologi og landbruk på Campus Evenstad, har brukt de siste årene på å se nærmere på hvordan elgen påvirker økosystemet. Hun har undersøkt hvordan elgtetthet og habitatproduktivitet påvirker diversitet, vekst og reproduksjon i feltvegetasjonen og diversitet og abundans av blomsterbesøkende insekter. Les mer her. Avhandlingen er på engelsk, men aller nederst finner du et sammendrag på norsk.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs