Mattilsynet informerer om bekjempelse av åpen yngelråte

Åpen yngelråte ble påvist i Agder i august 2010. Det er påvist smitte i blant annet Aust- og Vest-Agder. Ved påvisning av åpen yngelråte gis det påbud om avlivning og destruksjon av bisamfunn. I tillegg gis påbud om reingjøring og desinfeksjon, eventuelt destruksjon, av brukt bimateriell, samt omsmelting eller destruksjon av utbygde vokstavler. Det er opprettet en egen forskrift som gir forbud mot å flytte bier og utbygde vokstavler innen og ut av Aust-Agder fylke. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs