VILLE OG TAMME BIER OG HUMLER I ROGALAND

Jæren birøkterlag sammen med Jærmuseet og Fylkesmannen i Rogaland arrangerer et spennende seminar om trua verdier for biologisk manfold og økonomisk nytte på Jærmuseet torsdag 5. mai. Trykk på les mer for å se programmet for dagen og påmeldingsinformasjon.

VILLE OG TAMME BIER OG HUMLER I ROGALAND
Trua verdiar for biologisk mangfald og økonomisk nytte
Seminar på Jærmuseet torsdag 5.mai
 
Arrangørar: Fylkesmannen i Rogaland, Jærmuseet  og Jæren birøktarlag.
Frammøte: Jærmuseet - Vitengarden på Nærbø
 
0830 – 0900 Registrering og kaffe.
 
0900 – 0905 Velkomen v/ Per Terje Håland
 
0905-1005  Frode Ødegård: Seniorforskar NINA
Registrering og kartlegging av villhumler og villbier i Rogaland, i Noreg og internasjonalt, kan ein nemna spesifikke årsaker til endringane .
Kva kan konsekvensane bli av den utviklinga me opplever i dag med tanke på biologisk mangfald og matproduksjon?
 
1005– 1045 Fylkesmannen i Rogaland v/ Audun Steinnes
Kva naturtypar er viktige for villbier / humler og tamme bier i Rogaland og korleis er stoda?
Handlingsplan for slåttemark, kystlynghei og haustingsskog. Endringar og skjøtsel i kulturlandskapet.
 
1045 – 1115 Pause med kaffe og litt å bita i.
 
1115 – 1200 Børje Svendson: Landbrukssjef i Forsand kommune:
Kvifor døyr biene? Nokre erfaringar frå Sverige og andre land. ”Biehotell”, kva er det?
 
1200 – 1300 Lunsj
 
1300 – 1340 Karl Ivar Stangeland: Birøktar og leverandør av humlebol til drivhusnæringa.
Kor viktig er biene for fruktdyrkinga, og kor avhengig er biene av lyngen og kystlyngheia?
Bie- og humleavl med bakgrunn i dei ville artane
Kva ansvar har Sør – Rogaland som reinavlsområde for den Nordiske brune bia?
 
1340 – 1400 Jone Wiik: Jone Wiik Gartneri A/S
Humlebestøving i veksthusnæringa
 
1400 – 1415 Pause
 
1415 - 1500 Mattilsynet i Rogaland
Ei oppdatering om sjukdomsspreiing og lovverk innan for birøktarnæringa.
1500 Avslutt
 
Pris: Kr. 450 pr. pers
Påmelding innan måndag 2. mai til post@jaermuseet.no / tlf. 51799420

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs