Ta vare på bunnbrettsnedfallet

Norges veterinærhøgskole utvikler i disse dager en ny metode for å analysere for åpen yngelråte. Det ser ut til at de lykkes med å kunne analysere voksrester fra bunnbrettsnedfallet (vinternedfall). Det er litt for tidlig å si om dette er den metoden Mattilsynet kommer til å bruke i tiden framover, men inntil videre vil vi be alle som enda ikke har tatt vårreingjøringen i kubene om å ta vare på vinternedfallet. Dette gjelder særlig de som er kontaktbigårder, testverter og større dronningavlere. Oppbevar bunnbrettsnedfallet tørt og bifritt inntill nærmere beskjed blir gitt.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs