Vil ha flere til å brenne for lyngheiene

En av Norges og Europas mest truede naturtyper får nå sin egen tiltaksplan. Blant tiltakene er mer lyngbrenning og annen skjøtsel i de 200 viktigste lyngheiene i Norge. – Kun en tiendedel av de opprinnelige lyngheiene våre er fortsatt bevart. Målet med tiltaksplanen er å sikre de viktigste som er igjen, og å sikre den variasjonen av ulike områder som vi fortsatt har, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN). Les mer hos Direktoratet for Naturforvaltning.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs