Gjennomgang av KSL-standardene

rbeidet med gjennomgang av KSL-standardene er i gang. Oppdatert versjon skal være klar til trykking i slutten av juni og sendes til bøndene i starten av oktober. KSL Matmerk tar i mot innspill til KSL-standarden fra bønder, KSL-revisorer, rådgivere og andre. Les mer hos KSL Matmerk.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs