Er du kontaktbigård?

Har du mistanke om at du er kontaktbigård i forbindelse med utbruddet av åpen yngelråte, må du ta kontakt med Mattilsynet i det distriktet du holder til (tlf: 06040) dersom de ikke har kontaktet deg. En kontaktbigård er en bigård som:

-har kjøpt eller solgt bier/brukt materiell fra eller til en smittet bigård, fra og med 1. januar 2008
-har kjøpt eller solgt bier/brukt materiell fra eller til en bigård i Aust-Agder, fra og med 1. januar 2008
-ligger innenfor en radius på 3 km fra smittet bigård (dette kan dreie seg om en stasjonær bigård eller en vandreplass)
-har vandret til/fra Aust-Agder i 2008, 2009 og/eller 2010
Kontaktbigårder har flytteforbud inntil de er prøvetatt. Hvordan dette skal gjøres får du beskjed om fra Mattilsynet.
 
Veterinærhøgskolen har utviklet en ny metode for å analysere for åpen yngelråte. En kan nå bruke voksnedfall.
Analyse av voksnedfall for forekomst av M. plutonius vil foregå ved bruk av en nyetablert real-time PCR-teknologi. Teknologien er meget følsom så den kan detektere helt ned til enkeltmolekyler av arvestoff fra bakterien som gir åpen yngelråte. Det er derfor viktig at prøvene tas ut på bigårdsnivå med utstyr og personell som ikke har vært i kontakt med andre bigårder.
Men dette vil Mattilsynet informere om til de som har kontaktbigårder.
Testverter for Norges Birøkterlag og evt. birøktere som skal være med på en screening av forekomsten av bakterien i Norge vil få instruks for prøvetakingen tilsendt direkte.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs