Timeplan jordbruksforhandlingene

Årets jordbruksforhandlinger starter når jordbruket overleverer sitt krav til staten 28. april. Timeplanen for årets oppgjør legger opp til at forhandlingene skal være avsluttet 16. mai. Les mer hos Landbruks- og matdepartementet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs