Bekjempelse av pærebrann i 2011

Mattilsynet har utarbeidet en ryddeplan med budsjett for arbeidet med bekjempelse av plantesykdommen pærebrann. I områder med pærebrann ilegges det flytterestriksjoner for birøkten som et ledd i strategien for å hindre spredning av plantesykdommen. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs