Status angående åpen yngelråte

Mattilsynet er gått i gang med prøvetaking for åpen yngelråte. Det benyttes en ny metode der en analyserer bunnbrettsnedfall av voks.
Ved veterinærhøgskolen har de til nå analysert over 150 prøver av voksnedfall fra 60-70 birøktere.

Det er analysert et lite antall prøver (fra ca 40 birøktere) fra alle fylkene i landet. Alle disse prøvene er negative (ikke påvist åpen yngelråtebakterie). I Aust-Agder er det noen positive, men også flere negative.
Resultatet er positivt ut i fra at det til nå ikke er påvist åpen yngelråte utenfor Aust-Agder. Innsamling fra Aust-Agder og kontaktbigårder utenfor Aust-Agder fortsetter.
Prøvetakingen fortsetter også med en videre screening i landet, prøvetaking av alle testvertene til Norges Birøkterlag, store distributører av bifolk og dronninger, samt i og utenfor reinavlsområdet for den brune bia i Vest-Ager/Rogaland.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs